Regulamin sklepu Maxcomp.pl

Regulamin sklepu internetowego MAXCOMP.pl obowiązuje dla zamówień złożonych od dnia 25.12.2014 roku Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego MAXCOMP.pl. W szczególności warunki zawierania i rozwiązywania umów (składania zamówień) oraz tryb postępowania reklamacyjnego.
Zagadnienia zawarte w regulaminie:

 1.      Postanowienia ogólne
 2.      Kontakt
 3.      Oferta
 4.      Zamówienia i zapłata
 5.      Realizacja zamówień i wysyłka
 6.      Odstąpienie od umowy
 7.      Reklamacje, gwarancja, rękojmia
 8.      Wymiany
 9.      Ochrona danych osobowych - polityka plików cookies
 10.   Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie tekstu umowy
 11.   Postanowienia końcowe

Korzystanie ze strony pod domeną www.maxcomp.pl oraz złożenie zamówienia w sklepie MAXCOMP.pl jest równoznaczne z akceptacją treści regulaminu. Poniższe zapisy regulaminu dotyczą tylko i wyłącznie konsumentów.
Definicje: Konsument / Klient - użytkownik lub kupujący będący osobą fizyczną dokonującą bezpłatnej rejestracji w Serwisie lub dokonującą zakupu jakichkolwiek produktów lub usług za pośrednictwem serwisu w celu niezwiązanym bezpośrednio z działalnością gospodarczą lub zawodową tej osoby,
Produkt – oznacza produkt przedstawiony przez Sprzedającego za pośrednictwem strony sklepu internetowego, mogący być przedmiotem umowy sprzedaży,
Serwis – platforma sprzedażowa pod domeną www.maxcomp.pl prowadzona przez Sprzedającego
Sprzedający - właściciel serwisu, firma MAXCOMP.pl Piotr Obersztalski, ul. Grabiszyńska 94A, 53-439 Wrocław, NIP: 882-189-27-36
Umowa sprzedaży - oznacza umowę sprzedaży zawartą na odległość, na zasadach określonych w Regulaminie, między Klientem a Sprzedającym.

§1. Postanowienia ogólne
Sklep internetowy MAXCOMP.pl prowadzony jest pod następującym adresem: www.maxcomp.pl
Właścicielem sklepu jest firma:

MAXCOMP.pl Piotr Obersztalski

ul. Grabiszyńska 94A, 53-439 Wrocław
NIP: 8821892736, Regon: 02000486,
działająca od 2005r. na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Prezydenta Miasta Wrocławia pod numerem 1956972.

ADRES KORESPONDENCYJNY

Wszelkie przesyłki z wymianami, reklamacjami oraz zwrotami, prosimy kierować na:

MAXCOMP.pl
ul.Grabiszyńska 94A
53-439 Wrocław
Sprzedający dołoży starań, aby korzystanie ze sklepu internetowego było możliwe dla użytkowników Internetu z użyciem wszystkich popularnych przeglądarek internetowych, systemów operacyjnych, typów urządzeń oraz typów połączeń internetowych. Minimalne wymagania techniczne umożliwiające korzystanie ze strony internetowej sklepu to przeglądarka internetowa w wersji co najmniej Internet Explorer 8 lub Chrome 16 lub FireFox 3 lub Opera 10 lub Safari 5 lub nowszych, z włączoną obsługą języka Javascript, akceptująca pliki typu „cookies” oraz łącze internetowe o przepustowości co najmniej 256 kbit/s. Strona Internetowa Sklepu jest zoptymalizowana dla minimalnej rozdzielczości ekranu 1024x768 pikseli. Sprzedający stosuje mechanizm plików "cookies", które podczas korzystania przez Klientów ze strony internetowej sklepu, zapisywane są przez serwer Sprzedawcy na dysku twardym urządzenia końcowego Klienta. Stosowanie plików „cookies” ma na celu poprawne działanie Strony Internetowej Sklepu na urządzeniach końcowych Klientów. Mechanizm ten nie niszczy urządzenia końcowego Klienta oraz nie powoduje zmian konfiguracyjnych w urządzeniach końcowych Klientów ani w oprogramowaniu zainstalowanym na tych urządzeniach. Każdy Klient może wyłączyć mechanizm „cookies” w przeglądarce internetowej swojego urządzenia końcowego. Sprzedawca wskazuje, że wyłączenie „cookies” może jednak spowodować utrudnienia lub uniemożliwić korzystanie ze strony sklepu.

§2. Kontakt
Każdy osoba może się z nami skontaktować w poniżej podany sposób:

 • adres poczty elektronicznej: sklep@maxcomp.pl,
 • nr telefonów : 607 98 15 81; 71 71 22 338 (koszt połączeń ze wskazanymi numerami zgodny jest z taryfą opłat operatora strony dzwoniącej),
 • poprzez komunikator dostępny na stronie sklepu.

Biuro czynne jest od poniedziałku do piątku w godz. od 8:30 do 16:00.

§3. Oferta
Prezentowane produkty na stronach sklepu MAXCOMP.pl stanowią ofertę handlową, a wszystkie podane ceny są w walucie polskiej i zawierają podatek VAT.
Firma MAXCOMP.pl dokłada wszelkich starań, aby zdjęcia, opisy i dane techniczne umieszczonych w sklepie produktów były zgodne z rzeczywistością.
Sklep aktualizowany jest na bieżąco, jednak w przypadku bardzo dużej liczby zamówień, może zaistnieć sytuacja, w której dany produkt może zostać całkowicie wyprzedany lub może chwilowo brakować go na stanie, pomimo Że na stronach sklepu będzie figurował jako dostępny. W sytuacji, w której zamówione produkty będą niedostępne, konsument zostanie niezwłocznie poinformowany o tym fakcie (nie później niż kolejnego dnia roboczego od momentu złożenia zamówienia) i będzie miał możliwość wyboru między zmianą kupowanego towaru na inny, dłuższym czasem realizacji lub rezygnacją z zamówienia.

§4. Zamówienie i zapłata Zamówienie można złożyć na 3 sposoby:
- dodając towary do koszyka i postępując zgodnie z informacjami widocznymi na stronie,
- mailowo na adres: sklep@maxcomp.pl,
- telefonicznie: 607 98 15 18; +48 71 71 22 338.
 Zamówienia przyjmowane są poprzez stronę sklepu MAXCOMP.pl przez dodanie towarów do koszyka i wypełnienie formularza. Podczas wypełniania formularza należy podać poprawny adres dostarczenia zamówienia, adres e-mail oraz telefon. Wszystkie dane adresowe w tym adres e-mail oraz numer telefonu są obowiązkowe, dotyczy to także zamówień telefonicznych.

W celu przyspieszenia obsługi zamówień złożonych droga mailową, prosimy w tytule wiadomości wpisać –„ZAMÓWIENIE”, a w treści podać linki do produktów. Jednocześnie w wiadomości należy określić formę płatności, sposób dostawy oraz podać swoje pełne dane teleadresowe. Tak złożonemu zamówieniu zostanie nadany numer po jego przyjęciu przez obsługę sklepu. Numer zamówienia zostanie przekazany Klientowi na jego adres mailowy. Po nadaniu numeru, zamówienie zostaje przekazane do realizacji a o jego postępie Klient będzie informowany mailowo.

Firma MAXCOMP.pl nie ponosi odpowiedzialności finansowej za niedostarczenie przesyłki z powodu błędnie podanego adresu lub nie odebrania przesyłki w terminie przez adresata. Wówczas, kupujący zobowiązany jest do ponownego uiszczenia opłaty za przesyłkę. W przeciwnym wypadku, umowę uważa się za nieważną.

Do każdego zamówienia jest wystawiany i dołączany do przesyłki paragon fiskalny. Na Życzenie Klienta może zostać wystawiona faktura VAT - w takim wypadku Klient zobowiązany jest wskazać w formularzu podczas procesu składania zamówienia dane niezbędne do jej wystawienia.

Zapłaty za zakupiony towar można dokonać na 3 sposoby:

1. Płatność przelewem na konto firmy
 - mBank: 81 1140 2004 0000 3002 3702 5001
W tytule przelewu należy koniecznie podać otrzymany numer zamówienia. W przypadku braku płatności na nasze konto w ciągu 3 dni roboczych, gdy wpłata nie jest widoczna, zamówienie jest anulowane.
2. Płatność przy odbiorze - za pobraniem u doręczyciela przesyłki lub przy odbiorze osobistym w siedzibie MAXCOMP.pl. Przy płatności w siedzibie MAXCOMP.pl nie ma możliwości zapłaty kartą. 3. Płatność za pomocą systemu Transferuj.pl Zamówienia z opcją odbiór osobisty mogą być opłacone gotówką na miejscu, przelewem na konto lub poprzez szybkie płatności Transferuj.pl. W przypadku płatności przelewem towar zostanie wydany po zaksięgowaniu wpłaty na naszym koncie.

§5. Realizacja zamówień i wysyłka
Wszystkie produkty widoczne w naszym sklepie są fizycznie dostępne w magazynie. Zamówienia z wyborem płatności przy odbiorze, złożone do godz. 14:00 realizowane są w tym samym dniu, z wyłączeniem sobót i dni świątecznych oraz ustawowo wolnych od pracy. W wyjątkowych wypadkach termin ten może się przedłużyć, wówczas Kupujący zostanie poinformowany o tym fakcie drogą mailową. W zamówieniach, w których Konsument wybrał przedpłatę na konto, realizacja uwarunkowana jest zaksięgowaniem środków pienięŻnych na naszym koncie bankowym, zaś wysyłka odbywa się w ciągu 24h od daty wpływu tych środków. Wpłaty bankowe księgowane są raz dziennie w dni robocze w godzinach południowych.

Termin dostawy, liczony jest od momentu wysłania towaru. W przypadku wyboru firmy kurierskiej przyjmuje się 1 dzień roboczy, 1-2 dni robocze jeśli wybrano usługę Paczkomaty INPOST, oraz 2 dni robocze w przypadku Pocztex Kurier48 (usługa Poczty Polskiej). Po nadaniu przesyłki Klient otrzymuje jej numer mailowo. Status przesyłki można sprawdzić na stronie wybranego doręczyciela. Wszystkie przesyłki kurierskie objęte są ubezpieczeniem od uszkodzeń w transporcie. Ubezpieczenie wygasa z chwilą wręczenia przesyłki odbiorcy, dlatego w obecności kuriera należy sprawdzić przesyłkę pod kątem uszkodzeń mechanicznych.

W przypadku stwierdzenia uszkodzeń mechanicznych powstałych podczas transportu lub braku towaru w przesyłce ( jeśli opakowanie zewnętrzne jest uszkodzone w momencie odbioru przesyłki od kuriera), Konsument jest zobowiązany w obecności spedytora sporządzić protokół reklamacyjny (dostępny u doręczyciela) podpisany przez obie strony. W celu podjęcia dalszych decyzji odnośnie ponownej wysyłki towaru lub anulowania zamówienia i zwrotu gotówki MAXCOMP.pl czeka na wyjaśnienia z firmy kurierskiej, a następnie kontaktuje się z Konsumentem.

§6. Odstąpienie od umowy
PODSTAWA PRAWNA
 Ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.)
TERMIN ODSTĄPIENIA OD UMOWY PRZEZ KONSUMENTA Konsument, który zawarł umowę na odległość, może zgodnie z ustawą, zrezygnować z towaru zakupionego w sklepie MAXCOMP.pl, bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie poniższego oświadczenia lub jakiekolwiek inne jednoznaczne oświadczenie informujące o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie można przesłać na adres e-mail: sklep@maxcomp.pl lub listownie na adres MAXCOMP.pl ul. Grabiszyńska 94A, 53-439 Wrocław przed upływem jego ważności.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Niniejszy wzór oświadczenia odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa, należy dołączyć do wysłanego towaru. Konsument może skorzystać z niniejszego formularza, ale nie jest to obowiązkowe do wykonania prawa do odstąpienia od umowy. ………………………………………
(miejscowość, data)………………………………………
imię i nazwisko konsumenta ………………………………………
adres konsumenta ………………………………………
(nazwa, adres, numer telefonu, fax, oraz e-mail przedsiębiorcy prowadzącego sklep do uzupełnienia przez przedsiębiorcę)

Formularz odstąpienia od umowy Ja, niżej podpisany/a, korzystając z ustawowego prawa odstąpienia od umowy zawieranej poza lokalem przedsiębiorstwa, w terminie do 14 dni od wydania towaru, niniejszym oświadczam, że odstępuję od umowy sprzedaży zawartej w dniu…………………, dotyczącej ………………………………………
Towar otrzymano dnia
………………………………………
Data i podpis
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Skutek odstąpienia od umowy i zwrot wzajemnych świadczeń W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą. Strony są zobowiązane do zwrotu wzajemnych świadczeń w terminie i w sposób, o którym mowa poniżej. Jeżeli konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim sprzedawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać. Konsument odsyła zakupione produkty na własny koszt, na adres: MAXCOMP.pl
ul. Grabiszyńska 94A
53-439 Wrocław
 Konsument ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym odstąpił od umowy, zwrócić kompletny produkt Sprzedawcy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem. Towar zwrócony w późniejszym terminie nie będzie przyjmowany. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy produktu z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w sklepie internetowym. Z zastrzeżeniem, iż zwrot środków może nastąpić dopiero po otrzymaniu odsyłanych produktów przez Konsumenta. Sprzedający nie przyjmuje przesyłek wysłanych na jego koszt lub za pobraniem.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ KONSUMENTA ZA UŻCIE PRODUKTU Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.

§7. Tryb postępowania reklamacyjnego Bez względu na rodzaj reklamacji, skontaktuj się z nami PRZED odesłaniem towaru!

 1. W przypadku wad lub niezgodności towaru z umową, Kupującemu przysługuje uprawnienie do reklamacji towaru poprzez zawiadomienie Sprzedającego drogą poczty elektronicznej na adres e-mail: reklamacje@maxcomp.pl lub pocztą tradycyjną na adres korespondencyjny: MAXCOMP.pl ul. Grabiszyńska 94A, 53-439 Wrocław
 2. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać następujące dane: - imię i nazwisko - adres do korespondencji (również adres e-mail oraz numer telefonu) - przedmiot reklamacji - przyczynę reklamacji podpis (tylko w przypadku reklamacji składanej pocztą)
 3. Reklamacje rozpatrywane będą przez Sprzedającego niezwłocznie.
 4. O rezultacie reklamacji Sprzedający poinformuje Użytkownika na adres e-mail, wskazany w zgłoszeniu reklamacyjnym, a w przypadku korespondencji listownej na adres wskazany przez Użytkownika.
 5. W razie uwzględnienia reklamacji, Sprzedający zobowiązuje się uzgodnić termin i tryb naprawy towaru lub wymiany towaru wolny od wad a jeżeli nie jest to możliwe - obniżenia ceny.
 6. Jeżeli wada rzeczy sprzedanej jest istotna, konsumentowi przysługuje prawo do odstąpienia od umowy.
 7. Jednocześnie każdy zakupiony u Nas produkt objęty jest gwarancją. Długość gwarancji określona jest w karcie gwarancyjnej, dołączonej do produktu, a także w opisie produktu na stronie serwisu. Jeśli Konsument zauważy wadę lub uszkodzenie, które nie powstało wskutek niewłaściwego użytkowania lub uszkodzenia mechanicznego, należy w pierwszej kolejności przesłać do nas e-mail wraz ze zdjęciami uszkodzonego produktu. Następnie po otrzymaniu od Nas informacji zwrotnej z nadanym numerem reklamacji (RMA) należy przesłać uszkodzony towar na adres podany poniżej razem z wypełnionym formularzem reklamacyjnym. Przesyłki wysyłane na koszt Firmy MAXCOMP.pl lub za pobraniem nie będą odbierane. Uwaga: Do zwracanego towaru należy koniecznie dołączyć dowód zakupu (paragon fiskalny) lub kopię faktury VAT. Należy również obowiązkowo wypełnić powyższy formularz reklamacyjny i dołączyć go z odsyłanym towarem. Zwroty nadesłane na koszt odbiorcy nie będą przyjmowane.

§8. Ochrona danych osobowych - polityka plików cookies

 1. Sprzedający, będący administratorem danych osobowych, chroni dane osobowe Użytkowników. Podane przez Użytkownika dane mogą być przetwarzane wyłącznie dla celów określonych w Regulaminie w celu realizacji złożonego zamówienia oraz celów określonych w Polityce Prywatności dostępnej pod adresem https://maxcomp.pl/content/3-polityka-prywatnosci 

§9.  Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia udostępnienia w Serwisie i stanowi integralną część zawieranej z Użytkownikiem umowy. Aktualna wersja Regulaminu jest dostępna dla Użytkownika w zakładce Regulamin https://maxcomp.pl/content/2-regulamin
 2. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmian niniejszego Regulaminu. O treści zmian niniejszego Regulaminu zarejestrowany Użytkownik zostanie powiadomiony w formie elektronicznej, na 30 dni przed wejściem w Życie zmian. Zmiany regulaminu nie mogą pogarszać sytuacji prawnej konsumentów zawierających umowy na podstawie poprzedniej wersji regulaminu.
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie, zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 ), ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 nr 144 poz. 1204),ustawy o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827), a także ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 1997 nr 133 poz. 883).

Do góry
Menu
Zamknij
Koszyk
Zamknij
Powrót
Konto
Zamknij